Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

Hier kom ALT tekst

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van COPRO is zijn algemene vergadering. De algemene vergadering van COPRO telt effectieve leden en toegetreden leden. 

De effectieve leden zijn rechtspersonen die behoren tot één van de beide stichtende groepen.

De groep van de openbare instellingen wordt gevormd door het Vlaams en Brussels gewest. Deze groep vertegenwoordigt 50% van de stemmen en levert tevens de voorzitter.

De groep van de aannemers heeft eveneens 50% van de stemmen en vaardigt de ondervoorzitter af. Deze groep is momenteel samengesteld uit:

  • BFAW (Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken),
  • provinciale afdelingen van 
    • VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) en
    • FWEV (Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie),
  • Bouwunie-infrastructuur.

Andere rechtspersonen kunnen, op voordracht van het bestuursorgaan, toegetreden lid worden van COPRO, evenwel zonder stemrecht.

 

Effectieve leden

Openbare instellingen
Vlaams Gewest Dhr. Filip Boelaert -  Voorzitter
  Mevr. Eva Van den Bossche
  Dhr. Pieter De Winne
Brussels Gewest Mevr. Ilse Wuyts
  Dhr. Mohamed Aarab
Aannemers
BFAW - Brussel Dhr. Luk Geeroms
BFAW Dhr. Bernard Cornez 
VlaWeBo - Antwerpen Dhr. Marc Lauwers
VlaWeBo - Limburg Dhr. Paul Heleven
VlaWeBo - Oost-Vlaanderen Dhr. Tom Willemen - Ondervoorzitter
VlaWeBo - Vlaams Brabant Dhr. Frank Coppens
VlaWeBo - West-Vlaanderen Mevr. Ingrid De Vriese
FWEV - Brabant wallon Dhr. William Haulotte
FWEV - Hainaut Dhr. Lieven Volders
FWEV - Liège Dhr. Etienne Jardinet
FWEV - Luxembourg Dhr. Pol Hanoul
FWEV - Namur Dhr. Jean-Jacques Nonet
Bouwunie Infrastructuurwerken Dhr. Jerome Vanroye

 

Toegetreden leden

Nevul Dhr. Eddy Casters
GMA - Geo Measuring & Analysis Mevr. Géraldine Welvaert
Laborex groep Dhr. Serge Vermeren
Aquafin Dhr. Dirk De Waele

bestuursorgaan

COPRO wordt beheerd door een bestuursorgaan die samengesteld is uit bestuurders aangesteld door:

  • de groep van de openbare instellingen en
  • de groep van de aannemers.

Iedere groep beschikt over 50 % van het stemmenaantal.

bestuursorgaan

Externe organisatie

Deze ziet er schematisch als volgt uit :

Externe organisatie