Overslaan en naar de inhoud gaan

CE-Markering

marquage CE

Markering

De CE-markering wordt op een bouwproduct aangebracht door de fabrikant. Hiermee toont hij aan dat hij verantwoordelijk is voor de overeenstemming van het product met de aangegeven prestaties.

De CE-markering heeft de volgende vorm:

CE Logo

 

Kader

Om het vrije verkeer van bouwproducten binnen de Europese Unie te bevorderen werd op 4 april 2011 de Europese Verordening (EU) nr. 305/2011 (kortweg CPR) gepubliceerd, en definitief van toepassing gesteld op 1 juli 2013.

Deze verordening bepaalt dat een prestatieverklaring opgesteld moet worden op basis van geharmoniseerde technische specificaties (norm of Europese technische beoordeling) en dat bouwproducten de CE-markering moeten dragen.

Scope

Elk product dat bestemd is om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken als bruggen, wegen en gebouwen, is een bouwproduct. Daarnaast moeten de essentiële kenmerken ervan invloed hebben op die van het bouwwerk zelf voor wat hun fundamentele eisen betreft.

Eisen

Deze zeven fundamentele eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen zijn:

  1. mechanische weerstand en stabiliteit
  2. brandveiligheid
  3. hygiëne, gezondheid en milieu
  4. veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
  5. bescherming tegen geluidshinder
  6. energiebesparing en warmtebehoud
  7. duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Het gamma van bouwproducten is heel ruim: granulaten, asfaltmengsels, vangrails, geotextiel, bitumen, …

Werkwijze

Een fabrikant die gecertificeerd wil worden, dient bij COPRO een aanvraag in via het juiste aanvraagformulier op onze website.

Vervolgens zal COPRO een of meerdere audits uitvoeren bij de aanvrager en nazien of het kwaliteitssysteem van de aanvrager in overeenstemming is met de voorschriften van de technische specificaties

Tevens moet de fabrikant een ‘Declaration of Performance’ – kortweg DoP genoemd – opstellen die de essentiële kenmerken van het bouwproduct en het beoogd gebruik verklaart.

Certificaat

Het certificaat wordt uitgegeven door de notified body. Dit document bevestigt dat de voorschriften zoals beschreven in de technische specificaties door de fabrikant toegepast worden. Om te verifiëren of een fabrikant al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde productie-eenheid, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat op dit moment geldig is. Hier op onze website  kunnen de certificaathouders opgezocht worden per product of toepassing.

Herkennen

De CE-markering wordt aangebracht vooraleer het bouwproduct in de handel wordt gebracht, op een zichtbare, leesbare en onuitwisbare manier, op het bouwproduct of op een daarop aangebracht etiket. Indien de aard van het product het niet toelaat of niet verantwoordt, wordt de markering op de verpakking van het product of de begeleidende documenten aangebracht.

Voorschrijven

De CE-markering op bouwproducten is bij wet verplicht in elk lid van de Europese Unie.

Voordelen

Bij leveranciers die over een certificaat beschikken, wordt door COPRO op regelmatige basis een audit uitgevoerd om na te zien of het kwaliteitssysteem van de leverancier blijvend voldoet aan de voorschriften van de technische specificaties.

Rol van COPRO

COPRO is genotificeerd als Notified Body. COPRO is door de FOD Economie aangemeld bij de Europese Commissie onder het nummer 1137 in het kader van de CE-markering.

COPRO certificeert de conformiteit van de kwaliteitssysteem van de fabrikant met de geharmoniseerde technische specificaties door de volgende taken op zich te nemen:

  • de initiële inspectie van de product-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
  • de doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

Voor sommige producten certificeert COPRO ook de prestatiebestendigheid van het product zelf. Hiervoor beoordeelt COPRO de prestaties van het product zelf en dit op basis van het typeonderzoek.

COPRO certificeert meer dan 350 productie-eenheden voor 13 verschillende bouwproducten.

Aanvragen

Een certificaat kan aangevraagd worden door een leverancier of fabrikant van een bouwproduct. Dit gebeurt digitaal, via onze website. 

Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren.

Onder ‘Contact’ vindt u ook de contactpersoon per product.