Overslaan en naar de inhoud gaan

Normalisatie

normalisatie

Kader

Het bevorderen van de kwaliteit van bouwproducten is enkel realiseerbaar als er een kader is waar die kwaliteit is beschreven: normen, voorschriften, bestekken, reglementen, etc.

Een norm is een document met erkende afspraken over een product, dienst of proces. Een norm is geen wet. Het wordt vrijwillig toegepast maar de naleving kan wel worden verplicht, bijvoorbeeld contractueel.

Werkwijze

Normen worden ontwikkeld in normalisatiecommissies, in de schoot van NBN. Deze commissies bevatten vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. De documenten die op deze manier ontstaan zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn een neerslag van de belangen van alle betrokken partijen.

Partijen

Het NBN erkent organisaties, zogenaamde ‘sectorale operatoren’, die zorgen voor het administratieve beheer en de technische opvolging van NBN logonormalisatiecommissies. Ze vormen de link tussen de experts binnen die commissies enerzijds en het NBN anderzijds. Daarnaast waken zij erover dat alle belanghebbenden kunnen deelnemen aan het normalisatieproces.

Sectorale operatoren bezitten de nodige expertise binnen hun sector en hebben nauwe contacten met de bedrijfswereld. Steunend op een netwerk van experten, verspreiden zij alle nuttige informatie over het normalisatiewerk in hun domein .

Rol van COPRO

COPRO is erkend als sectorale operator van normalisatiecommissie NBN E203 (technisch comité CEN/TC203) voor gietijzeren leidingen, hulpstukken en koppelingen.

COPRO neemt ook deel aan vele andere normalisatiecommissies en werkgroepen waar normen worden uitgewerkt. Deze werkgroepen bestrijken een breed gamma aan producten en activiteiten en spelen op verschillende niveaus - van lokaal tot Europees.