Overslaan en naar de inhoud gaan

BENOR

Hier kom ALT tekst

Merk

Het BENOR-label is een vrijwillig kwaliteitslabel. Het geeft aan de gebruiker vertrouwen in de overeenstemming van een product met de geldende voorschriften. Het is een kwaliteitslabel omdat het waarborgt dat het gecertificeerde product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. Het is een vrijwillig label omdat het door de markt wordt gedragen en niet door wetgeving wordt opgelegd. Het BENOR-label kan worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

BENOR

Het BENOR-label wordt afgebeeld op het product, de productverpakking of op de leveringsdocumenten. Doorgaans bevat het BENOR-label een verwijzing naar de geldende voorschriften en naar de leverancier, desgevallend door vermelding van een identificatienummer.

Het BENOR-merk steunt op volledig dezelfde principes, aanpak en opvolging als het COPRO-merk.

Scope

De producten die COPRO certificeert onder het BENOR-merk kan u terugvinden via onze website, via de filter ‘Certificatiesysteem’.

Het betreft bijvoorbeeld wegenbeton, gres buizen en geotextiel.

Rol van COPRO

BENOR vzw sluit sublicentiecontracten af voor het beheer en toezicht in specifieke sectoren met verschillende sectorale organisaties (OSO), waaronder COPRO vzw. Dit beheer omvat het vaststellen van de technische referentiespecificaties, het opstellen van de certificatieschema’s en het organiseren van de certificatie.

Deze sectorale organisaties doen op hun beurt beroep op één of meerdere certificatie-instellingen (OCI) voor het beheer van de individuele certificatiedossiers.

Meer info: www.benor.be

Eisen

Het BENOR-label is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. Deze criteria worden in consensus vastgelegd in samenspraak met alle belanghebbende partijen. Ze zijn gebaseerd op collectieve verwachtingen bepaald door gebruikersgroepen.

Certificaat

De certificaten onder het BENOR-kwaliteitsmerk kunt hier consulteren op onze website.

Voordelen

Wat zijn de voordelen van het BENOR-label? 

Het BENOR-label:

  • vereenvoudigt de clausules van contracten en lastenboeken;
  • laat toe voorafgaande keuring te vermijden;
  • vermindert de risico’s op geschillen;
  • draagt bij tot de kwaliteit van de bouwwerken;
  • bevordert de naleving van de uitvoeringstermijnen;
  • vermijdt deloyale concurrentie door niet-kwaliteit.

Wat zijn de voordelen van het BENOR-label voor bouwprofessionals?

In de bouw is het BENOR-label een belangrijke schakel in de algemene kwaliteitsborging. Dankzij het BENOR-label:

  • beschikt de bouwheer over een kwaliteitsgarantie voor de gebruikte producten, processen of diensten op basis waarvan hij van een voorafgaande keuring kan afzien;
  • kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun opdracht en op de kwaliteit van de bouwwerken;
  • beschikt de aannemer over een bijkomende garantie dat hij met kwaliteitsvolle producten werkt;
  • geniet de leverancier het noodzakelijk vertrouwen van de gebruiker in de geleverde producten, processen of diensten.

Meerwaarde

Door het BENOR-label kan de gebruiker vertrouwen stellen in de overeenkomstigheid van het product, het proces of de dienst. De BENOR-certificatie garandeert dat er, in alle gevallen, door een onafhankelijke partij een effectief toezicht wordt uitgeoefend. Dit toezicht heeft betrekking op de maatregelen die de leverancier die de vergunning bezit om het BENOR-label te gebruiken, neemt in het kader van zijn zelfcontrole om de overeenkomstigheid te waarborgen.

De BENOR-certificatie komt tegemoet aan verwachtingen van de gebruikers en draagt bij tot de consumentenbescherming door het toezicht op de zelfcontrole van de leverancier.

De BENOR-certificatie dient het algemeen belang door de regels van de kunst te bevorderen in diverse industriële sectoren en draagt zo bij tot de technische en economische vooruitgang.

De BENOR-certificatie biedt tevens de mogelijkheid om diverse aspecten m.b.t. de openbare veiligheid, de gezondheid en de belangen van de eindafnemers te vrijwaren.

Aanvragen

Productcertificatie kan worden aangevraagd door een leverancier of de producent van een product.

Een certificaat aanvragen gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren.

Onder ‘Contact’ vindt u onze medewerkers per product. Zij helpen u graag verder.

 

Ontdek hier hoe COPRO en BENOR onze wegen verkeersveiliger maken met de certificatie van wegmarkeringen en vangrails.

klik hier om de film te bekijken