Overslaan en naar de inhoud gaan

Partners

meeting

Deze partners zorgen ervoor dat duidelijke en kwalitatieve regels en voorschriften toelaten de kwaliteit te borgen, en oneerlijke concurrentie tegengaan. In dit stakeholderoverleg werken verschillende experten in adviesraden, certificatiecomités en werkgroepen aan de bevordering van kwaliteit van producten en toepassingen.

Ook de experten binnen COPRO dragen hun steentje bij in verschillende externe overlegorganen.

Zo is COPRO lid van:

 • BE-Cert vzw
 • Becetel vzw - Belgian Research Centre for pipes and fittings
 • Belgian Road Federation vzw
 • BENOR vzw
 • BUCP vzw - Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for Construction Products
 • BWV vzw - Belgische Wegenvereniging
 • BUtgb vzw - Belgische Unie voor de Goedkeuring in de Bouw
 • Certibel vzw - Belgische groepering van geaccrediteerde certificatie- en inspectie-instellingen
 • European Union Road Federation
 • Grondbank vzw
 • Probeton vzw
 • Smart Transportation Alliance
 • Vlario vzw
 • Walterre asbl
Be-Cert Becetel Road Federation Belgium BENOR BUCP Belgische Wegen Vereniging Smart Transportation Alliance
butg Certibel Grondbank Probeton Vlario Walterre European Union Road Federation

 

COPRO neemt deel aan de werkgroepen:

 • Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw van Agentschap Wegen en Verkeer
 • Typebestek Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Qualiroutes - SPW
 • Overlegorganen OVAM
 • Technical Committees CEN
 • Technische Comités OCW, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
 • Sectoriële Technische Commissies en werkgroepen Probeton
 • Technische werkgroepen Vlario
 • Technische Adviescommissie van de Bouw BENOR
 • Bestuurscomités granulaten en beton BE-Cert