Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspectie

Maecenas malesuada

Kader

In het kader van productcertificatie gebeuren de inspecties meestal bij de producent of de leverancier die het certificaat heeft aangevraagd, maar ze kunnen ook bij een klant of op een werf plaatshebben.

In het kader van uitvoeringscertificatie gebeuren de inspecties meestal op een werf.

Scope

COPRO voert inspecties uit op een hele resem producten en uitvoeringen.

Voor andere certificatie-instellingen voert COPRO inspecties uit op:

  • geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken (buizen, putelementen, boordstenen, straatstenen, etc.)
  • geprefabriceerde betonproducten voor structuurelementen (metselstenen, keermuurelementen, etc.)
  • stortklaar beton
  • granulaten
  • waterbouwsteen

Merken

Belgische merken:

COPRO-keurmerk COPRO
COPRO.EXE-keurmerk COPRO.EXE
BENOR-keurmerk BENOR
ATG-technische goedkeuring  ATG

Nederlandse merken:

het Nederlandse KOMO-merk KOMO
het Nederlandse Besluit bodemkwaliteit (BBK)  NL-BSB / BBK

Werkwijze

Inspecties volgen strikt vastgelegde procedures.

De grote lijnen van deze procedures worden bepaald door de norm ISO/IEC 17020 (“eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren”) en zijn opgenomen in een Algemeen Certificatiereglement. Meer in detail worden de inhoud en de frequentie van de inspecties vastgelegd in een Toepassingsreglement (bij productcertificatie) of in een Bijzonder Certificatiereglement (bij uitvoeringscertificatie).

Tijdens een inspectie kunnen verschillende zaken aan bod komen, eerst en vooral het nakijken van de zelfcontrole van de certificaathouder. Daarnaast kunnen ook monsters worden genomen voor beproeving in externe geaccrediteerde controlelaboratoria of kan de certificaathouder bepaalde proeven uitvoeren onder toezicht van de inspecteur werkzaam bij de keuringsinstelling.

De inspecteur zal op basis van de vastgelegde werkwijze objectieve vaststellingen doen. Zijn inspectieverslag wordt dan door de certificatie-instelling beoordeeld.

Rol van COPRO

COPRO is actief als keuringsinstelling in de bouwsector en beschikt over een BELAC-accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 INSP.

BELAC 107 INSP

Een team van meer dan 35 inspecteurs voert jaarlijks meer dan 4000 inspecties uit voor COPRO en voor andere certificatie-instellingen en dit niet alleen in België maar ook ver daarbuiten, van Brazilië tot Wit-Rusland, van Dubai tot China.

Controles gebeuren in het kader van verschillende Belgische en buitenlandse merken.