Overslaan en naar de inhoud gaan

NTMB-Zorgsysteem

NTMB begroeing
NTMB

Merk

Het NTMB-zorgsysteem en het beeldmerk zijn sinds juli 2020 in eigendom en beheer van COPRO.

Kader

De mens oefent een sterke druk uit op zijn omgeving. Versnippering van het landschap, dalende biodiversiteit, hitte-eiland effect, wateroverlast en tekorten zijn enkele van de gevolgen die te wijten zijn aan onze invloed op het milieu. We kunnen dit niet volledig vermijden, maar we kunnen onze impact zo klein mogelijk houden. Door in te zetten op natuurinclusief werken, gebruiken we de krachten van de natuur en verminderen we tevens onze negatieve invloed.

Het NTMB-zorgsysteem is een managementsysteem dat management- en producteisen combineert en moet helpen de kennis en het vertrouwen in natuurtechnische producten te verhogen. Het heeft tot doel op een systematische wijze de vooropgestelde kwaliteitseisen van het organisatie op het vlak van milieu gerelateerde producten te verwezenlijken. Met het NTMB-zorgsysteem toont een organisatie aan dat het een bijdrage wil leveren aan de verbetering van het milieu.

Scope

Het systeem is voor producenten, leveranciers en dienstverleners van natuurtechnische milieubouwmaterialen, afgekort NTMB-materialen.

Natuurtechnische milieubouwmaterialen zijn materialen die als doel hebben om natuurontwikkeling te bevorderen, doordat er vegetatie op of doorheen kan groeien of doordat ze gunstig zijn voor fauna en flora.

Het betreft levend materiaal (grassen, water- en oeverplanten, bosgoed), hout en afgeleide producten (palen en planken, beschoeiingsschotten, damwanden, rijs- en of griendhout), natuurtechnische geotextielen en natuurtechnische composieten.

Deze producten, gebaseerd op organische stof of levende materialen, laten zich vaak niet even gemakkelijk in vergelijkingen gieten als traditionele materialen.

Eisen

Bedrijven en instellingen die willen voldoen aan het NTMB-zorgsysteem moeten aan enkele minimum eisen voldoen of werken. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier/dienstverlener en de principes van duurzaam ondernemen.

Daarnaast speelt kwaliteit van de producten en dienstverlening een grote rol. Daarvoor stelt de organisatie een methode op waardoor zij de kwaliteit van de geleverde producten en diensten kan meten en evalueren. Waar nodig wordt er bijgestuurd.

Belangrijk hierbij is het adequaat opvolgen van klachten en het communiceren rond het gebruik van de producten en diensten opgenomen in het systeem. Technische fiches en conformiteitsattesten worden opgesteld en steeds ter beschikking gesteld.

De eisen van het NTMB-zorgsysteem zijn opgenomen in "De voorschriften van het NTMB-zorgsysteem 4.1. "

Certificatieproces

Het certificatietraject verloopt zoals alle andere managementsysteemnormen en bestaat uit een vaste cyclus van 3 jaar. Er wordt gestart met een initiële audit bestaande uit een fase 1 (documentenbeoordeling) en een fase 2 (toetsingsonderzoek). Na een succesvolle initiële audit, ontvangt het bedrijf een NTMB-certificaat met het toepassingsgebied waarop het certificaat betrekking heeft. De gecertificeerde bedrijven krijgen hierna een jaarlijkse opvolgingsaudit. Aan het einde van de cyclus wordt er een hercertificatie audit uitgevoerd en kan een nieuwe cyclus van 3 jaar starten.

De certificatie garandeert de efficiënte werking van het NTMB-zorgsysteem voor de organisatie.

Certificaat

Het NTMB-certificaat is 3 jaar geldig en is beschikbaar via de link certificaathouders. De certificaten worden ook geregistreerd op de beheerderspagina van COPRO.

De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het Certificatiereglement 4.1 NTMB-zorgsysteem

Klik hier voor meer informatie.

Voordelen

Het NTMB-certificaat kan voor de certificaathouder tot volgende voordelen leiden:

  • Gebruik van het NTMB-zorgsysteem logo op documenten en conformiteitsattesten
  • Verbetering van producten en diensten door innovatie
  • Duurzaam imago

Rol van COPRO

In juli 2020 heeft het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest het beheer van het NTMB-zorgsysteem toevertrouwd aan COPRO vzw. Hiermee wil COPRO aandacht geven aan de kwaliteit van natuur ondersteunende technieken bij infrastructuurwerken.

Als nieuwe beheerder van het NTMB-zorgsysteem zal COPRO vzw niet alleen het bestaande verder zetten, maar ook verder uitbouwen met andere doelgroepen, toepassingen en producten.

Aanvragen

Contacteer onze collega Kim De Jonghe voor meer informatie.