Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure NTMB-Zorgysteem

Moervaart

1. Welke instellingen certificeren?

Een producent, leverancier of dienstverlener die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wil behalen, neemt contact op met één van de geaccrediteerde certificatie-instellingen. De certificatie-instelling evalueert het dossier van de producent/leverancier/dienstverlener, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. Het NTMB-certificaat is 3 jaar geldig en laat het organisatie toe het merkteken van het NTMB-zorgsysteem te gebruiken.

De Belgische Accreditatie-instelling BELAC heeft het NTMB-zorgsysteem onder accreditatie genomen. Dit betekent dat geïnteresseerde certificatie-instellingen hun aanvraag kunnen indienen bij BELAC voor accreditatie voor het certificatieschema van het NTMB-zorgsysteem.

Momenteel hebben 2 certificatie-instellingen officieel de accreditatie voor het NTMB-zorgsysteem van BELAC verkregen om de certificering uit te mogen voeren van NTMB-zorgsystemen van producenten en leveranciers:

2. De voorschriften van het NTMB-Zorgsysteem

Een bewuste keuze voor kwaliteitszorg die past bij de productie en levering van levende en andere NTMB-materialen kan het vertrouwen in de NTMB-materialen opbouwen. Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in de Voorschriften_4.1_NTMB-zorgsysteem, die zowel organisatorische aspecten als technische criteria voor de materialen behandelen. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier en de principes van duurzaam ondernemen.

3. Certificatiereglement

Het NTMB-certificaat is geen productcertificaat voor materialen maar een systeemcertificaat voor de organisatie van de producent, leverancier of dienstverlener. De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het Certificatiereglement_4.1_NTMB-zorgsysteem.

4. Standaardformulieren

De aanvrager mag voor zijn registraties in het kader van het NTMB-zorgsysteem gebruik maken van de beschikbare standaardformulieren: Procesbegeleidings documenten NTMB-zorgsysteem (496 kB).

De aanvrager is niet verplicht deze documenten te gebruiken omdat bij een audit naar de inhoud en niet naar de vorm wordt gekeken.