Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO

Service COPRO
COPRO

Merk

Het COPRO-merk is een vrijwillig kwaliteitsmerk. Het geeft aan de gebruiker vertrouwen in de overeenstemming van een product met de geldende voorschriften. Het is een kwaliteitsmerk omdat het waarborgt dat het gecertificeerde product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. Het is een vrijwillig merk omdat het door de markt wordt gedragen en niet door wetgeving wordt opgelegd. Het COPRO-merk kan worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

Het COPRO-merk wordt afgebeeld op het product, de productverpakking of op de leveringsdocumenten.

Het COPRO-merk steunt op volledig dezelfde principes, aanpak en opvolging als het BENOR-merk. De door COPRO gecertificeerde producten vinden steeds toepassing in de wegenbouw- en infrastructuursector. 

 

Scope

De producten waarvoor het COPRO-merk van toepassing is kan u terugvinden via onze website, via de filter ‘Certificatiesysteem’.

De technische fiches van de producten kan u hier bekijken op het Extranet.

Riooldeksel

 

Certificaat

De certificaten onder het COPRO-kwaliteitsmerk kunt hier consulteren op onze website.

Aanvragen

Productcertificatie kan worden aangevraagd door een leverancier of de producent van een product.

Een certificaat aanvragen gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren.

Onder ‘Team’ vindt u ook de contactpersonen per product. Zij helpen u graag verder.