Overslaan en naar de inhoud gaan

Partijkeuring

Partijkeuring natuursteen

Kader

Een partijkeuring heeft als doel na te gaan of er voldoende vertrouwen bestaat dat de kenmerken van de producten van die partij in overeenstemming zijn met de vastgelegde eisen.

Scope

Partijkeuringen zijn mogelijk voor producten waarvoor ofwel geen BENOR- of COPRO-certificaat bestaat, ofwel de producent niet beschikt over een certificaat voor het betreffende product, ofwel bijkomende eisen gesteld worden.

Partijkeuringen betreffen steeds een afgebakende hoeveelheid van het te keuren product. De volledige partij dient hierbij beschikbaar te zijn op het moment van keuring.

De controle is éénmalig en in principe wordt enkel het eindproduct beoordeeld. Een partijkeuring kan dus geen waarborg geven omtrent grondstoffen of productieproces.

Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, van toepassing in het Vlaams Gewest, vermeldt de producten (tabel 3-0-1) waarvoor partijkeuringen dienen uitgevoerd te worden. In het Brussels en Waals Gewest dienen de regels voor eventuele partijkeuringen bepaald te worden in het kader van de aanbestedingsdocumenten (bijkomende artikels aan het typebestek, bijzondere clausules, …).

Eisen

De eisen waaraan het product moet voldoen worden vastgelegd in een ‘keuringsdocument’.

Dit is gebaseerd op:

  • een norm;
  • een type- of standaardbestek (bv.: Standaardbestek 250, CCT Qualiroutes, TB 2015);
  • een bijzonder bestek;
  • een technisch voorschrift (PTV);
  • een geschreven overeenkomst.

Werkwijze

De aangeboden producten worden gemarkeerd door middel van een partijnummer. Dit is de eerste stempeling. De partij wordt bemonsterd en beproefd. Als de resultaten voldoen aan het keuringsdocument worden de producten gemarkeerd met het COPRO-logo. Dit is de tweede stempeling. Het attest wordt afgeleverd aan de aanvrager van de partijkeuring, die het op zijn beurt overmaakt aan de bouwheer.

Attest

Indien een partij aan de vereisten voldoet wordt een ‘attest van overeenkomstigheid’ afgeleverd, dat aangeeft dat er een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de betreffende partij in overeenstemming is met het keuringsdocument.

Dit attest vermeldt:

  • het product;
  • de hoeveelheid;
  • de toepasselijke identificatie;
  • de bouwplaats.

Indien een partij niet aan de vereisten blijkt te voldoen wordt een ‘verslag van niet-overeenkomstigheid’ afgeleverd, dat aangeeft dat de betreffende partij werd gekeurd maar niet in overeenstemming is met het keuringsdocument. Er wordt duidelijk aangegeven welke kenmerken niet voldoen.

Een attest en een verslag van niet-overeenkomstigheid gelden voor één enkele bouwplaats.

Herkennen

Een partijgekeurd product is herkenbaar aan het attest van overeenkomstigheid en de identificatie van het product (markering met partijnummer en COPRO-logo).

Voordelen

Een partijkeuring geeft vertrouwen dat het product voldoet aan specifieke eisen, onder toezicht van een onpartijdige instelling.

Mits akkoord en onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar kunnen partijgekeurde producten worden toegepast. In Vlaanderen kunnen partijgekeurde producten gecertificeerde producten vervangen.

Rol van COPRO

COPRO voert partijkeuringen uit voor diverse bouwproducten in opdracht van de gebruiker of de producent.

Alle bepalingen van partijkeuringen worden beschreven in het COPRO partijkeuringsreglement PKRL, wat u hier kan downloaden.

COPRO voert tevens partijkeuringen uit op prefabbetonproducten in opdracht van PROBETON. Voor meer informatie verwijzen we naar www.probeton.be.

Aanvragen

Gebruik het digitaal aanvraagformulier, u kan het hier downloaden.