Overslaan en naar de inhoud gaan

Werking NTMB-Zorgsysteem

Paaiplaats

Hoe werkt het NTMB-Zorgsysteem?

Om de kwaliteitseisen van het NTMB-zorgsysteem te laten evolueren, is het noodzakelijk om verder ervaring en kennis op te bouwen, die kennis te bundelen en uniforme informatie te verspreiden. Daarvoor roept de beheerder minimaal 1 keer per jaar een adviesraad samen. Cruciaal binnen deze raad, is het overleg tussen de belanghebbende partijen inzake NTMB: certificaathouders, private gebruikers, publieke gebruikers, experten en certificatie-instellingen.  De verschillende belangen zijn evenwichtig vertegenwoordigd in deze adviesraad.

De adviesraad adviseert over de aard en inhoud van het certificatieschema (cfr. de voorschriften en certificatiereglement), maar mag niet tussenkomen bij de evaluatie of bij de beslissing van de toekenning van het certificaat van individuele dossiers.

De beheerder verzoekt BELAC (Belgische accreditatie-instelling van de FOD Economie) om controle uit te oefenen op de certificatie-instellingen en er ook op toe te zien dat alle certificatie-instellingen de dossiers op dezelfde manier behandelen. Een certificatie-instelling die dossiers inzake het NTMB-zorgsysteem wil behandelen, vraagt haar accreditatie aan bij BELAC. BELAC evalueert het dossier, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het accreditatiecertificaat van de certificatie-instelling m.b.t. het NTMB-zorgsysteem.

Na het behalen van haar accreditatie meldt de certificatie-instelling aan de beheerder dat zij dossiers in het kader van het NTMB-zorgsysteem wenst te behandelen. Na de aanstelling door de beheerder kan de certificatie-instelling dossiers behandelen.

De certificatie-instelling evalueert certificatie-aanvragen van producenten/leveranciers, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. De certificatie-instelling behandelt ook klachten over een organisatie die gecertificeerd is voor het NTMB-zorgsysteem en treft - indien noodzakelijk - passende maatregelen. Deze maatregelen gaan van een waarschuwing, tot opschorting of zelfs intrekking van het certificaat, afhankelijk van de ernst van de feiten.

Een producent, leverancier of dienstverlener die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wenst te behalen, neemt contact op met een certificatie-instelling.

Wie vraagt het NTMB-certificaat?

Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw verplicht het gebruik van het NTMB-certificaat (of gelijkwaardig) voor bepaalde werken in groenaanleg en groenbeheer en aan waterlopen. 

Download hier de folder hoe u NTMB kunt opnemen in uw bestekken.