Overslaan en naar de inhoud gaan

CO2-Prestatieladder

co2 uitstoot

Merk

Het handboek CO2-Prestatieladder en beeldmerk zijn in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Logo CO2 Prestatieladder

 

Kader

Het “Handboek CO2-prestatieladder” is een Nederlands duurzaamheidsinstrument dat organisaties helpt om CO2 te reduceren binnen de bedrijfsvoering, projecten en in de keten. In Nederland wordt het als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat organisaties stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de organisatie als in projecten en in de toeleveringsketen. Door mee in de gehele keten samen te werken en te innoveren kunnen organisaties hun doelstellingen bereiken. Zoals andere managementsystemen vereist de CO2-Prestatieladder: continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de organisatie.

Bij de CO2-Prestatieladder gaat het voornamelijk om energiebesparing, CO2-reductie, het efficiënt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In Nederland heeft de CO2-Prestatieladder tot 1,5% extra CO2-reducties per jaar geleid voor de deelnemende organisaties.

Door het succesverhaal van de CO2-Prestatieladder in Nederland hebben de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden in 2019 besloten om de CO2-Prestatieladder tot 2022 te testen bij een twintigtal grote overheidsopdrachten in de bouwsector. De organisaties die hun CO2-uitstoot verminderen zouden in de toekomst een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen. De CO2-Prestatieladder kan gebruikt worden om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren.

Scope

In de eerste plaats is het systeem bedoeld voor organisaties in de bouwsector of waterbouwsector die meedingen naar openbare aanbestedingen. Maar de CO2-Prestatieladder is ook interessant voor organisaties die hun energiegebruik en CO2-uitstoot willen reduceren en dit aan de buitenwereld willen tonen.

Eisen

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Om een bepaald niveau te behalen moet een organisatie en zijn projecten aan de gestelde eisen voldoen.

Niveau 1 tot en met 3 heeft betrekking op de uitstoot en energie van de eigen organisatie en alle projecten.

Op niveau 4 en 5 wordt naast de uitstoot en energie in de eigen organisatie ook de uitstoot en energie in de keten en sector meegenomen en wordt er mee gewerkt aan innovatie(projecten).

De eisen per niveau komen voort uit 4 invalshoeken met elk een eigen wegingsfactor:

  • Inzicht in energiestromen en CO2-footprint;
  • Reductie in CO2 door het ontwikkelen van doelstellingen;
  • Transparantie door communicatie over CO2-beleid;
  • Participatie door deelname aan initiatieven in de sector.

CO2-Prestatieladder

De plaats van een organisatie op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie aan alle eisen voldoet. Het behaalde niveau bepaalt mee het gunningsvoordeel in het aanbestedingsproces.

De eisen van de CO2-Prestatieladder zijn opgenomen in het Handboek CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Certificatieproces

Het certificatietraject verloopt zoals alle andere managementsysteemnormen en bestaat uit een vaste cyclus van 3 jaar. Er wordt gestart met een initiële ladderbeoordeling bestaande uit een fase 1 (vooronderzoek) en een fase 2 (toetsingsonderzoek). Na een succesvolle initiële ladderbeoordeling, ontvangt het bedrijf een CO2-bewust certificaat. De gecertificeerde bedrijven krijgen hierna een jaarlijkse ladderbeoordeling of een initiële ladderbeoordeling als ze willen stijgen in niveau. Aan het einde van de cyclus wordt er een herbeoordeling uitgevoerd en kan een nieuwe cyclus van 3 jaar starten.

De certificatie garandeert de efficiënte werking van het CO2-managementsysteem voor de organisatie en zijn projecten door jaarlijkse toetsing op ambitie, reductie en continue verbetering.

Certificaat

Het CO2-bewust certificaat is 3 jaar geldig en wordt geregistreerd op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het vermeldt het behaalde niveau en de vestigingen waarop het certificaat betrekking heeft.

COPRO is door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder.  

Voordelen

Het CO2-bewust certificaat kan voor de certificaathouder tot volgende voordelen leiden:

  • Een gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten
  • Verbetering van producten en diensten door innovatie
  • Duurzaam imago
  • CO2- en energiereductie

Rol van COPRO

COPRO is een Belgische certificatie-instelling die Belgische organisaties in dit proces kan begeleiden.

Interesse

Contacteer ons voor meer informatie via email naar co2@copro.eu.

Video

Bekijk de video van SKAO hoe je een certificaat op de CO2-Prestatieladder kunt behalen