Overslaan en naar de inhoud gaan

COPRO / Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten

Laatste nieuws

Diensten

Productcertificatie

Via productcertificatie bevestigt een onpartijdige instelling zijn vertrouwen in de maatregelen die door de leverancier worden genomen met het oog op de verklaring van de overeenstemming van een product met de referentiedocumenten. COPRO is certificatie-instelling voor de keurmerken COPRO, BENOR en ATG voor een hele reeks bouwproducten.

Meer …

Inspectie

COPRO voert inspecties uit bij producenten in opdracht van verschillende certificatie-instellingen, en dit in het kader van verschillende Belgische en buitenlandse keurmerken, zoals COPRO, BENOR en KOMO.

Meer …

CE-Markering

Bouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie. Producten die hieraan voldoen krijgen een CE-markering. COPRO is door Europa genotificeerd als notified body.

Meer …

Partijkeuring

Het vertrouwen in de kwaliteit van een afgebakende partij bouwproducten kan bevestigd worden door middel van een partijkeuring. COPRO voert partijkeuringen uit voor diverse bouwproducten.

Meer …

Verhoogde productiecontrole

Wanneer de bouwheer verhoogd vertrouwen wenst in de kwaliteit van producten op een specifieke werf, kan hij bovenop certificatie beroep doen op COPRO voor een verhoogde productiecontrole.

Meer …

Normalisatie

COPRO is sectorale operator, erkend door NBN, en staat daarmee aan de wieg van normen. COPRO neemt actief deel aan een 120-tal werkgroepen waar allerhande normen worden uitgewerkt.

Meer …

MyCOPRO

MyCOPRO is een portaal waar al onze digitale applicaties gebundeld zijn. MyCOPRO is een uitbreiding van het bestaande Extranet en maakt het makkelijk om al onze digitale toepassingen te consulteren via één aanmeldscherm. Zo worden alle gegevens over uw certificatie overzichtelijk weergegeven.

Meer …

Uitvoeringscertificatie

Via uitvoeringscertificatie bevestigt een onpartijdige instelling zijn vertrouwen in het feit dat een uitvoerder in staat is doorlopend de overeenstemming van een uitvoering te waarborgen zoals vastgelegd in de referentiedocumenten. COPRO is certificatie-instelling van het keurmerk COPRO.EXE voor een reeks uitvoeringen.

Meer …

Systeemcertificatie: CO2-Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bedrijven aanzet om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen de bedrijfsvoering als in projecten en in de toeleveringsketen.

Meer …

Systeemcertificatie: Natuurtechniche bouwmaterialen (NTMB)

Werken volgens de principes van natuurtechnische milieubouw – NTMB - betekent nadenken hoe aan bouwtechnische vereisten  kan  voldaan  worden  via  materialen  die  kansen  bieden  aan  natuurontwikkeling.

Meer …

Beroep doen op COPRO? Contacteer ons