Overslaan en naar de inhoud gaan

Flexibele scope voor COPRO: snellere en flexibelere dienstverlening

COPRO is sinds 1999 geaccrediteerd als certificatie-instelling volgens EN ISO/IEC 17065. Dit houdt in dat COPRO de product- en uitvoeringscertificatie alsook de certificatie van CE-markering onder accreditatie uitvoert. Een accreditatie is de formele verklaring van de technische competentie en integriteit van een instelling en dit voor een bepaald(e) product(groep) of uitvoering, gekoppeld aan de bijbehorende certificatiedocumenten zoals reglementen en normatieve documenten.

In België is BELAC de instelling die deze accreditaties beheert.

Bij zo’n accreditatie hoort een ‘vaste’ accreditatiescope. Dit document geeft een overzicht van alle producten en uitvoeringen die COPRO onder accreditatie uitvoert en dit volgens de hierin opgesomde reglementen en normatieve documenten. Uitbreidingen van producten of uitvoeringen, wijzigingen aan normatieve documenten, … vergen steeds de tussenkomst van BELAC, wat er toe leidt dat de accreditatie niet altijd actueel is.

Om geaccrediteerde instellingen toe te laten om snel te kunnen reageren op vragen van klanten, op nieuwe ontwikkelingen op de markt en in te spelen op dringende situaties, bestaat de accreditatie met flexibele scope.

Een flexibele scope is opgebouwd uit welomlijnde groepen van activiteiten i.p.v. individuele activiteiten. Het voordeel van de flexibele scope is dat die toelaat om zelf producten of uitvoeringen toe te voegen of wijzigingen in certificatiedocumenten aan te brengen, uiteraard binnen de vastgestelde groepen van activiteiten, en dit zonder de voorafgaande goedkeuring van BELAC.

COPRO heeft sinds november 2021 de goedkeuring van BELAC om te werken met een flexibele scope. Aan het gebruik van deze flexibele scope zijn strenge voorwaarden gekoppeld die tijdens een BELAC-audit tot in de details nagezien worden.

De groepen van activiteiten en de bijbehorende producten en uitvoeringen die onder de flexibele scope vallen kunnen hier geraadpleegd worden.

Bij vragen kan u steeds terecht bij onze Quality Manager, Renée Declerck.

 

BELAC 107 PROD