Overslaan en naar de inhoud gaan

Brussel Mobiliteit en COPRO

Gepubliceerd op 15/06/2020
BXL Mobiliteit Av Diamant

Brussel Mobiliteit en COPRO, een mooie tandem die leidt tot kwaliteitsvoller asfalt op de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hecht veel aandacht aan de kwaliteit van zijn infrastructuurprojecten, en heeft daarom beslist om producten voor zijn werven te onderwerpen aan een verhoogde productiecontrole. In het kader daarvan werd eind 2018 een overeenkomst aangegaan met COPRO. Onze certificatie-instelling treedt al meer dan 35 jaar op als onafhankelijke derde partij en staat in voor de controle van producenten die wegenisproducten op de openbare markt brengen onder zowel het COPRO- als het BENOR-certificaat.

Doel van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is om de kwaliteit van de gebruikte asfaltmengsels te verhogen teneinde de oorzaken van de schade te kaderen en te beperken. Het BHG geeft ons met de overeenkomst de opdracht om inspecties uit te voeren in het kader van de zogenaamde verhoogde productiecontrole. Deze inspecties worden uitgevoerd op de productie-eenheid van de producent van de asfaltmengsels. Indien de producent reeds beschikt over een COPRO-certificaat, worden de inspecties uitgevoerd bovenop de standaardinspecties in het kader van de COPRO-certificatie.

De controles die onze inspecteurs tijdens de inspecties uitvoeren, geven aan het BHG de zekerheid of het asfaltmengsel al dan niet geproduceerd werd conform de geldende technische fiche. De controle van de plaatsing van het asfalt op de werf wordt uitgevoerd door het Brussels Gewest. Zo sluiten de controles van COPRO en de bouwheer perfect op elkaar aan.

Procedure

Het BHG beslist werf per werf of het noodzakelijk is dat COPRO inspecties uitvoert. Het geeft ons daartoe opdracht door voorafgaandelijk de technische fiches over te maken van de asfaltmengsels die zullen worden geplaatst op de betreffende werf. Nog voor de aanvang van de inspecties zal onze inspecteur verifiëren of de voorgestelde asfaltmengsels beantwoorden aan de voorschriften van het Typebestek 2015 en hierover rapporteren naar het BHG. Indien gewenst en indien nodig kan onze inspecteur in opdracht van het BHG bij de asfaltproducent ook de proeven bijwonen die worden uitgevoerd in het kader van de typetesting voor een asfaltmengsel die hij wil laten certificeren volgens het Typebestek 2015.

Alfred Solvay
Werf Afred Solvay

Tijdens de inspecties zelf, zal COPRO de conformiteit aan de technische fiche opvolgen van de asfaltmengsels die worden geleverd op de betrokken werf. Onze inspecteur zal nagaan of de technische fiche van deze mengsels overeenkomt met deze eerder ontvangen van het BHG. We maken een verslag op van de vaststellingen en rapporteren hierover aan het BHG.

Toekomst

De samenwerking tussen COPRO en het BHG ging van start begin 2019 en loopt verder gedurende 2020. In 2019 werden er een twintigtal inspecties uitgevoerd voor zeventien verschillende werven. Begin 2020 ontsnapten echter ook de werven van het BHG niet aan de Corona-crisis en de bijhorende maatregelen. Ondertussen zijn deze werken echter opnieuw van start gegaan en zal COPRO op een groot aantal de controles verder kunnen zetten. COPRO zal zodoende het BHG bijstaan met haar expertise, hopende dat de nauwe samenwerking zal resulteren in wegen op het Brussels wegennet met een langere levensduur en verhoogde kwaliteit.

We hopen oprecht dat de weggebruikers dit zelf kunnen ervaren.

Brussel Mobiliteit over onze samenwerking

Brussel Mobiliteit beheert het gewestelijke wegennet van de hoofdstad en renoveert jaarlijks ongeveer 120.000 tot 160.000 m² van toplagen in bitumineuze mengsels. Dit komt neer op 9.000 tot 12.000 ton asfalt per jaar. Brussels Mobiliteit beschikt niet over een eigen laboratorium voor materiaalanalyse, en daarom doen zij beroep op COPRO om de gebruikte wegenisproducten te laten controleren en certificeren.

Wij beheren een wegpatrimonium dat zich in een dichtbevolkt stedelijk gebied bevindt met de bijhorende problematiek rond verkeersopstoppingen, dus we moeten zorgen voor een hoge kwaliteit van de uitgevoerde werken. Op die manier vermijden we dat werven te lang open liggen, of dat deze zelfs opnieuw opengebroken moeten worden na voltooiing van de werken!

De inspecties worden uitgevoerd in de productie-eenheid op de dag zelf van de werkzaamheden. Nadat COPRO de productie van de bouwplaats gecontroleerd heeft, kunnen we aan de hand van een analyse van het productieproces beslissen over de kwaliteit van de aggregaten en het mengsel.

De tussenkomst van COPRO stelt ons in staat om de conformiteit van het productieproces met de vereisten van het Standaardbestek 2015 of met de vereisten van een andere Belgische regio of gemeenschap te controleren. Er wordt een gedetailleerd verslag naar de administratie gestuurd over de productieomstandigheden en de aandachts- en verbeterpunten voor toekomstige producties. In het rapport staan ook opmerkingen over de temperaturen, de leveringsdocumenten, de geschiktheid van de vrachtwagens, grondstoffen op voorraad, ...

Dit eerste jaar van de samenwerking geeft zeer bevredigende resultaten, met een betere controle van de productkwaliteit. Deze samenwerking zal binnenkort worden uitgebreid naar een "Procedure voor de registratie van asfaltmengsels", die zal zorgen voor een duidelijke specificatie van de rollen van de verschillende actoren: producent, aannemer, COPRO, mogelijke externe laboratoria en bouwheren.

 

Contacteer onze inspecteur Koen Van Daele voor meer informatie.

Lees hier meer over Verhoogde productiecontrole

Extra

Dit artikel is eveneens te raadplegen bij het vakblad Grond Weg Waterbouw hier op hun website en eind juni eveneens in de print uitgave.