Overslaan en naar de inhoud gaan

Certificaat voor AC Materials

Gepubliceerd op 24/02/2020
Certificaat uitreiking AC Materials

Uitreiking van eerste certificaat voor tussenopslag puin en gerecycleerde granulaten

Op 24 februari 2020 werd het allereerste COPRO- en BENOR-certificaat voor de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten uitgereikt door COPRO aan het depot AC MATERIALS te Vlierzele. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwamen Dirk Van Loo (CEO) en Michaël Van Schelvergem (Inspecteur) van COPRO langs op het depot voor tussenopslag voor de officiële overhandiging van het certificaat aan siteverantwoordelijke Stefan De Pauw en kwaliteitsverantwoordelijke Steven Steelandt van AC Materials Vlierzele.

Aangezien het aangepaste OVAM-Eenheidsreglement een opdeling in verschillende stromen puin (Hoog Milieu Risico Profiel en Laag Milieu Risico Profiel) en gerecycleerde granulaten voorziet is er bij vele sites een logistiek probleem ontstaan. Op vraag van AC MATERIALS werd er daarom begin 2018 gestart door COPRO met de opmaak van een aanvullend reglement aan het reeds bestaande COPRO-en BENOR- TRA 10-reglement. Hierin werden de voorwaarden en procedures vastgelegd zodat producenten niet enkel via hun eigen breeksite puin en gerecycleerde granulaten gewettigd kunnen stockeren en afleveren, maar dat dit ook vanaf andere locaties – zogenaamde depots – mogelijk is.

Onder depot wordt verstaan een site die valt onder verantwoordelijkheid van een eigen vaste gecertificeerde locatie maar die op een andere plaats gesitueerd is en waar er tussenopslag is van puin en/of gerecycleerd granulaat. Het depot dient onder dezelfde juridische entiteit te vallen als de eigen vaste locatie en de opslag dient vergund te zijn. Op deze depots zijn geen machinale behandelingen (breken en/of zeven) toegestaan. Alle registraties (aan- en afvoer) dienen strikt bijgehouden te worden en de acceptatiecriteria zoals opgenomen in het OVAM-Eenheidsreglement zijn ook hier van kracht.

Samen met de Sectorale Commissie gerecycleerde granulaten werd dit aanvullend reglement opgemaakt. De site AC MATERIALS te Vlierzele werd gedurende bijna 2 jaar als testcase gebruikt om deze procedure in de praktijk te toetsen. Op basis van de ervaringen en bevindingen ter plaatse werd dit aanvullend reglement continue gestroomlijnd totdat uiteindelijk op 5 oktober jongstleden de definitieve versie door de Sectorale Commissie gerecycleerde granulaten goedgekeurd werd.

COPRO is ervan overtuigd dat dit aanvullend reglement een antwoord kan geven aan de praktische logistieke problemen die de indeling van Hoog en Laag Milieu Risico Profiel met zich meebrengen. We wensen AC MATERIALS alvast proficiat met het behalen van hun certificaat voor tussenopslag en kijken met hen verder uit naar een kwaliteitsvolle samenwerking!