Overslaan en naar de inhoud gaan

Partijkeuring draineerbuizen van PVC

Gepubliceerd op 11/07/2019
Geribbelde draineerbuizen van PVC

Geribbelde draineerbuizen zijn geproduceerd uit niet-geplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) en zijn voorzien van perforaties. Deze draineerbuizen worden aangewend voor de regeling van de waterhuishouding in de bodem, o.a.: - in land- en tuinbouw; - bij ontwatering van sportvelden, recreatieve en groene zones; - bij woningbouw en industrieterreinen; - bij begraafplaatsen en vliegvelden; - bij weg- en waterbouwkundige constructies. De draineerbuizen zijn beschikbaar in verschillende diameters van 50 tot en met 200 mm, en kunnen voorzien worden van een omhulling.

Volgens Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw moet van alle materialen die op een bouwplaats aangevoerd worden, voorafgaand een technisch nazicht gebeuren door een erkende onafhankelijke instantie. De geribbelde draineerbuizen van PVC (art. 26.1.1) moeten hierdoor steeds geleverd worden met partijkeuring. COPRO merkt op dat dit niet steeds het geval is.

Deze partijkeuringen worden uitgevoerd door COPRO en geven aan de klant verschillende voordelen: - het geeft vertrouwen dat het product voldoet aan de eisen; - de conformiteit wordt nagekeken en opgevolgd door een onafhankelijke, derde partij; - de aanvaardingscontrole van de draineerbuizen door de klant kan verminderd worden.

De partijkeuring gaat als volgt te werk: - de leverancier van de geribbelde draineerbuizen biedt een zekere partij (aantal rollen, per diameter) aan; - deze partij wordt afgebakend en visueel nagezien door COPRO; - uit deze partij worden door COPRO aselectief monsters genomen waarop de kenmerken vermeld in het keuringsdocument in een geaccrediteerd laboratorium beproefd worden.

Indien de partijkeuringsprocedure volledig doorlopen is en vastgesteld werd dat de kenmerken van de draineerbuizen voldoen aan de eisen van het keuringsdocument, wordt de partijkeuring afgesloten met de uitgifte van een attest van overeenkomstigheid. Dit attest wordt steeds opgemaakt voor één enkele bouwplaats. Met dit document kan de leverancier van de geribbelde draineerbuizen aan een klant aantonen dat de betreffende partij in overeenstemming is met het keuringsdocument.

Wilt u zeker zijn dat de geribbelde draineerbuizen die op uw werf geleverd werden, voldoen aan de eisen en in overeenstemming zijn met SB 250, dan moet steeds geëist worden dat de producten met partijkeuring geleverd worden.

Voor meer informatie over partijkeuring van geribbelde draineerbuizen kunt u steeds contact opnemen met renee.declerck@copro.eu.