Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatiewerken op Brussels Airport

Gepubliceerd op 31/08/2020
Brussels Airport renovations

Extra kwaliteitsinspecties op de asfaltmengsels via verhoogde productiecontrole en toezicht op de afvoer van het teerhoudend asfalt.

Van 13 juli tot 23 augustus werd op Brussels Airport de startbaan 07L/25R gerenoveerd. Gezien het grote belang dat Brussels Airport hecht aan de kwaliteit van deze werken werd COPRO ingeschakeld om de kwaliteit van de gebruikte asfaltmengsels nauwgezet te controleren.

Ook voor dit project worden gecertificeerde producten geëist door de bouwheer. Zo is er voorzien in een zelfcontrole door de fabrikant en een externe controle door een onafhankelijke keuringsinstelling. Op die manier verzekert de bouwheer zich dat op ieder product en ieder productieproces een toezicht gebeurt op de kwaliteit.

Voor de meeste projecten volstaat deze certificatie en biedt deze voldoende vertrouwen over het geleverde product. Runway 07L/25R is echter de belangrijkste start- en landingsbaan van de luchthaven. Tijdens de werken is geen enkel vliegverkeer mogelijk over deze baan en alle vliegtuigen zijn dan genoodzaakt op een andere runway op te stijgen of te landen, wat een hele organisatorische prestatie voor het luchthavenbedrijf is. De werken dienden dan ook in een zo kort mogelijke tijdsspanne uitgevoerd te worden. 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur werd er gewerkt door aannemer en bouwheer om de hinder zo veel mogelijk beperkt te houden.

Tijdens de werken werden de toplagen van het asfalt uitgebroken en vervangen over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3 km lang en 45 m breed). Dit was dan ook het belangrijkste deel van de renovatiewerken. Samen met de taxiwegen betreft het 270.000m² of ongeveer 40 voetbalvelden. Het asfalt werd geproduceerd in 3 verschillende centrales en verschillende finishers werden gelijktijdig ingeschakeld om het asfalt te verwerken. Een echt huzarenstuk!

Runwayworks asphalt

De bouwheer bouwt dus natuurlijk allerlei mechanismes in en allerlei extra controles werden voorzien om zich te vergewissen van een perfecte uitvoering: van bij het opstellen van het lastenboek, de keuze van de uitvoeringswijze, de opmaak van de uitvoeringstermijnen en planning, de keuze van de voorgestelde materialen, de controles tijdens de uitvoering tot de keuze en de productie van het asfaltmengsels. En net in die laatste stap werd door Brussels Airport beroep gedaan op COPRO.

Als onafhankelijke certificatie- en inspectie-instelling beschikt COPRO over een uitgebreide knowhow van de voorgeschreven en gebruikte bouwmaterialen. Sinds 1983 voeren inspecteurs controles uit op de kwaliteit van o.a. asfalt, geotextiel, vangrails, verschillende betonproducten, gerecycleerde granulaten,… Brussels Airport schakelde om die redenen COPRO in om bovenop de inspecties die in het kader van de certificatie gebeuren extra controles uit te voeren op het geproduceerde asfalt en daarnaast ook een juiste afvoer van de vorige lagen met teerhoudend asfalt te garanderen.

Gedurende de voorstudie en de productie van het asfaltmengsel was steeds een inspecteur van COPRO aanwezig op de productielocaties van de producent. Zo kon iedere mogelijke afwijking op de besteksbepalingen onmiddellijk vastgesteld en bijgestuurd worden. In totaal zijn er 36 inspecties en 280 uren aan controles uitgevoerd. Ook bij het opstellen van de besteksbepalingen die gebeurde door Brussels Airport en de het Nederlandse studiebureau NACO werd het advies gevraagd van COPRO.

Projectleider Rik Derom van Brussels Airport Company: “Controle van elke stap in het proces rond de aanleg van de nieuwe asfaltlagen is belangrijk om de kwaliteit van het finaal product te garanderen. In deze doet Brussels Airport Company beroep op de ervaring en kennis van COPRO specifiek voor het punt rond de productie van het asfaltmengsel dat speciaal voor de renovatie van de betrokken landingsbaan werd ontworpen.”

BAC works

COPRO hield niet enkel toezicht op de kwaliteitscontrole van het nieuw geplaatste asfalt. Een deel van de verwijderde lagen bevatte teerhoudend asfalt en werd onder toezicht van COPRO door WILLEMEN INFRA afgevoerd naar de thermische reinigingsinstallatie van REKO. Door te kiezen voor deze oplossing wordt het schadelijke teerbindmiddel definitief uit de keten gehaald en worden de resterende aggregaten opnieuw 100 % recycleerbaar. Door het COPRO.EXE uitvoeringscertificaat volgens BRS 8049 (bijzonder certificatiereglement) heeft de bouwheer de zekerheid dat zijn 8.000 ton teerhoudend asfalt op correcte wijze werd gereinigd en ook de duurzaamheid van het project mee in acht wordt genomen.

De samenwerking tussen Brussels Airport en COPRO zorgde dus voor een kwalitatiever en duurzamer eindresultaat, en dat is in het belang van iedereen.

Brussels Airport movie
Bekijk hier het filmpje van de werken

 

Klik hier voor meer informatie over verhoogde productiecontrole.

Klik hier voor meer informatie over de afvoer van teerhoudend asfalt.