Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitbreiding certificatie

Gepubliceerd op 06/08/2019
Afschermende constructies

Algemeen

Afschermende constructies voor wegen omvatten alle veiligheidsproducten die als functie hebben een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig. Het bekendste product dat hieronder valt zijn de geleideconstructies, beter gekend als vangrails. Daarnaast behoren ook obstakelbeveiligers, overgangen tussen geleideconstructies, beginconstructies (terminals) en motorplanken tot de gecertificeerde producten.

Het document PTV 869, opgesteld door een werkgroep in de schoot van COPRO, bevat alle technische voorschriften voor deze producten in staal, hout en ter plaatse gestort beton, en wordt continu aangevuld en geoptimaliseerd. De eisen voor geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen zijn opgenomen in PTV 124, opgesteld door een PROBETON-werkgroep.

Deze documenten worden beheerd door een Sectorale Commissie die wordt gevormd door producenten, openbare instellingen, experten en gebruikers. Deze groep komt op regelmatige tijdstippen samen en heeft enerzijds als doel het uitwerken van kwalitatieve en noodzakelijke eisen voor afschermende constructies en anderzijds het opstellen van de certificatie-eisen waaraan producenten moeten voldoen.

Nieuw?

Voorheen bestond de certificatie uit twee delen, nl. een COPRO-certificatie van onderdelen en een BENOR-certificatie van afschermende constructies. Omdat afschermende constructies verschillende materialen en deelproducten omvatten werd gekozen om de BENOR-certificatie op te splitsen en te verduidelijken. Via het COPRO Extranet kan de gebruiker zo eenvoudiger zijn fabricaat via deelproduct en materiaal terugvinden. Volgende 5 producten vormen nu de basis van de certificatie:

1) Onderdelen van niet-geteste geleideconstructies van staal Deze onderdelen dienen om oude, niet-geteste geleideconstructie te herstellen en bestaan voor het grootste deel uit palen, afstandhouders en vangrailplanken.

2) Geleideconstructies van staal Dit is het hoofdproduct van de certificatie en omvat ook de overgangen tussen geleideconstructies en de installatie van motorprotectiesystemen.

3) Obstakelbeveiligers en beginconstructies Deze producten hebben als doel een achterliggend obstakel of het begin van een geleideconstructie af te schermen om een mogelijke frontale impact te vermijden of te reduceren.

4) Geleideconstructies van in-situ beton Dit betreft de certificatie van de typekeuring van het product en niet de uitvoering ervan die zal beheerd worden in een uitvoeringscertificatie.

5) Geleideconstructies van hout-metaal Een niche-markt, doch belangrijk dat alle onderdelen aan de duurzaamheidseisen voldoen om optimaal te functioneren. Producten zoals obstakelbeveiligers, terminals en motorplanken hebben de mogelijkheid om een aanzienlijke bijdrage  te leveren aan de verkeersveiligheid van de weggebruiker. COPRO ziet een positieve tendens in het voorschrijven van deze producten door de bestekschrijvers. Via certificatie, inspectie of partijkeuring van deze nieuwe producten hoopt COPRO verder te beantwoorden aan de behoeften van de markt.

Een lijst van gecertificeerde producten kan hier eenvoudig op het COPRO Extranet worden geraadpleegd.