Overslaan en naar de inhoud gaan

Geotextiel

Roundabout

Wat is het product?

Geotextielen zijn doorlaatbare, geweven of niet-geweven, textielen die in combinatie met grond toegepast worden in water- en wegenbouwkundige constructies. De materialen die gebruikt worden om geotextielen te vervaardigen, zijn meestal polypropeen en polyester, maar ook polyetheen, nylon en glasvezel.

Producttoepassingen

Omdat geotextielen waterdoorlaatbaar zijn, én een zekere sterkte hebben, kunnen ze, afhankelijk van het type textiel, verschillende functies hebben: scheiding, versterking, filtratie en/of drainage. De toepassingsgebieden zijn: wegen- en spoorwegbouw, grondwerken, funderingen en keermuren, drainage- en infiltratiesystemen, waterwerken, kanaalbouw, ...

Wat doet COPRO?

 • 4 tot 8 inspecties per jaar bij de verdeler en/of productie-eenheid
 • monsternemingen en bijwonen van controleproeven
 • nazicht van de productiecontrole
 • opvolging van klachten

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Verpakking: label met BENOR-logo en verwijzing naar PTV 829
 • 8-cijferige snelcode op de leveringsbon, aan de hand waarvan de productfiche kan worden opgezocht op het extranet.copro.eu.

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vertrouwen in de kwaliteit van het product, en de conformiteit aan Standaardbestek 250 (Vlaanderen) , Qualiroutes (Wallonië) en TB 2015 (Brussel)
 • COPRO heeft op regelmatige basis gecontroleerd of het geleverde product beantwoordt aan PTV 829
 • Door de bouwheer kan er meer tijd besteed worden aan andere taken (plaatsing, controles a posteriori, controle van het transport,…)

Referentiedocumenten

Technische documenten voor de BENOR-certificatie van geotextiel en de COPRO-certificatie van geogrids:

 • PTV 824 : geogrids
 • PTV 829 : geotextiel
 • NBN EN 13249 - wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
 • NBN EN 13250 - spoorwegbouw
 • NBN EN 13251 - grondwerken, funderingen en keermuren
 • NBN EN 13252 - drainagesystemen
 • NBN EN 13253 - beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
 • NBN EN 13254 - bouw van spaarbekkens en stuwdammen
 • NBN EN 13255 - kanaalbouw
 • NBN EN 13256 - tunnelbouw en in ondergrondse bouwwerken
 • NBN EN 13257 - opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
 • NBN EN 13265 - projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

Certificatie-documenten:

 • TRA 29 voor geotextiel en TRA 24 voor geogrid

 

Technische documenten voor de CE-markering van geotextiel en aan geotextiel verwante producten:

 • NBN EN 13249 - wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
 • NBN EN 13250 - spoorwegbouw
 • NBN EN 13251 - grondwerken, funderingen en keermuren
 • NBN EN 13252 - drainagesystemen
 • NBN EN 13253 - beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
 • NBN EN 13254 - bouw van spaarbekkens en stuwdammen
 • NBN EN 13255 - kanaalbouw
 • NBN EN 13256 - tunnelbouw en in ondergrondse bouwwerken
 • NBN EN 13257 - opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
 • NBN EN 13265 - projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen
 • R/CE2+29 (3.0)

Sectorale Commissie

Voorzitter: Philippe Keppens (AWV)

Secretaris: Kris Vandenneucker (COPRO)

Effectieve leden: Dirk Peereman (BCCA), Jeroen Vercruysse (MOW), Niels Tommelein (Infrabrel), Steven De Maesschalck (Texion), Wouter Spleers (Bontexgeo), Kenny De Wolf (Bontexgeo), Karin Eufinger (Centexbel), Chantal Flemal (SPW), Noël Huybrechts (WTCB), Johanna Louwagie (Universiteit Gent), Peter Merlevede (VMSW), Marc Scheppermans (Aquafin), Frank Theys (OCW), Claude T’joen (Wavin Belgium) en Evyne Saeremans (Beaulieu Technical Textiles).

Geotextiel TRA 29 + R/CE2+ 29

 • Vandenneucker Kris +32 478 31 07 64 xevf.inaqraarhpxre@pbceb.rhue.orpoc@rekcuennednav.sirk Certification manager