Overslaan en naar de inhoud gaan

Externe organisatie

Deze ziet er schematisch als volgt uit : 

Organogram

Algemene vergadering

 • Groep openbare instellingen
 • Groep aannemers

Bestuursorgaan

 • Groep openbare instellingen
 • Groep aannemers

Bestuurscomité

 • Voorzitter bestuursorgaan
 • Ondervoorzitter bestuursorgaan
 • CEO

Regionale Comités

 • Leden algemene vergadering en bestuursorgaan
 • Betrokken opdrachtgevers
 • Betrokken groeperingen

Klanten

 • Individuele producenten
 • Publieke bouwheren
 • Privé bouwheren
 • Andere certificatie-instellingen
 • Andere controle-instellingen
 • Derden

Comités en werkgroepen

 • Adviesraden
 • Certificatiecomités
 • Beroepscomités
 • Europese sectorgroepen
 • Normcommissies
 • Adviescomité
 • Diverse werkgroepen

Kwaliteitstoezicht

 • BELAC