Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringscertificatie: het COPRO.EXE-merk

Gepubliceerd op 10/04/2020
teerhoudend asfalt

Afvoer van teerhoudend asfalt nu onder het COPRO.EXE-merk 

In 2015 ging COPRO van start met het certificeren van de uitvoering van specifieke activiteiten, als aanvulling op de bestaande productcertificatie.

Om het verschil tussen de uitvoeringscertificatie en de productcertificatie duidelijk te maken, werd het vertrouwde COPRO-merk aangevuld met een ε. De eerste certificaten met dit COPROε-merk werden in 2017 uitgereikt, voor de afvoer van teerhoudend asfalt.

Sindsdien werd er verder gewerkt aan de ontwikkeling van de uitvoeringscertificatie van andere activiteiten (zoals het plaatsen van afschermende constructies en het bouwen van ondergrondse infiltratievoorzieningen) en werd uitvoeringscertificatie opgenomen in het Standaardbestek 250 versie 4.1. Onderdeel van de verdere ontwikkeling was ook een nieuwe naam voor het Merk, die duidelijk aangeeft waar het om gaat. Dit werd COPRO.EXE, het gedeponeerde certificeringsmerk van COPRO voor EXEcution.

COPRO.EXE

 

Daarnaast zullen alle certificatiedocumenten ook een nummer krijgen in de 8000-reeks. Ook op die manier wordt het onderscheid met productcertificatie verduidelijkt. Afvoer van teerhoudend asfalt krijgt zo het identificatienummer 8049, in plaats van 49 voordien.

Het bestaande COPROε-merk voor afvoer van teerhoudend asfalt wordt momenteel omgezet naar het nieuwe COPRO.EXE-merk. De reglementen, formulieren en vrachtbonnen werden aangepast en voor midden 2020 zullen ook de bestaande certificaten worden omgezet.

Er zijn ondertussen 7 tussenopslagplaatsen gecertificeerd. Daarnaast zijn er nog 8 in proefperiode. U kan de actuele lijst hier terugvinden op onze website. Zowel de gecertificeerde tussenopslagplaatsen als die in proefperiode zijn aangeduid om teerhoudend asfalt voor thermische reiniging te ontvangen.

Procedure en documenten

Ondanks het feit dat deze certificatie nu al enkele jaren bestaat, blijven we vaststellen dat de te volgen procedure nog niet door alle aannemers en opdrachtgevers gekend is. Daarom vatten we nog eens kort samen welke drie documenten er nodig zijn om de afvoer van teerhoudend asfalt op een sluitende manier te kunnen certificeren:

  1. een opdrachtformulier per project, waarin de opdrachtgever, de aannemer én de tussenopslagplaats aan elkaar duidelijk maken dat het teerhoudend asfalt thermisch moet gereinigd worden conform de bepalingen van Standaardbestek 250 en BRS 8049; zonder deze overeenkomst bestaat een groot risico dat het teerhoudend asfalt niet op de gevraagde wijze wordt afgevoerd;
  2. een vrachtbon per vrachtwagen tussen de werf en de tussenopslagplaats, die op de werf, bij het afvoeren wordt ondertekend door de opdrachtgever, zodat er achteraf geen discussie kan zijn omtrent de afgevoerde hoeveelheden;
  3. een afgiftebon per vrachtwagen, die wordt opgemaakt door de tussenopslagplaats bij aankomst daar; de aannemer bezorgt de opdrachtgever een exemplaar hiervan als bewijs dat het teerhoudend asfalt effectief naar een gecertificeerde tussenopslagplaats werd gebracht.

Elke betrokkene kan het opdrachtformulier hier downloaden op onze website. Het is aan de opdrachtgever om dit te initiëren.

Specifieke blanco vrachtbonnen kunnen worden bekomen bij COPRO. Het is ook hier de opdrachtgever die deze tijdig moet aanvragen, want ze worden per post naar hem verstuurd.

Toekomst

In de loop van 2020 zullen andere uitvoeringscertificaties onder COPRO.EXE worden ondergebracht. Op deze manier wordt niet alleen de productkwaliteit, maar ook de kwaliteit van uitvoering geborgd, en dat komt de gehele sector ten goede.

 

Informatie