Overslaan en naar de inhoud gaan

Afdichtingsringen in elastomeer

Afdichtingsringen in elastomeer worden vervaardigd uit gevulkaniseerd rubber. De ringen zorgen er voor dat binnen het toepassingsgebied, de afdichting tussen twee met elkaar verbonden onderdelen waterdicht is.

Asfaltmengsels

Asfaltmengsels zijn een samenstelling van stenen, zand, vulstof, een bindmiddel en eventueel additieven (zoals kleurstoffen) en/of asfaltgranulaat.

Bitumen voor de wegenbouw

Bitumen voor de wegenbouw is een erg viskeuze of bijna-vaste stof bij omgevingstemperaturen. Het product wordt verkregen door de raffinage van ruwe aardolie waardoor het wordt gescheiden van andere fracties zoals LPG, benzine, Kerosine, … Het blijft als residu achter in de destillatiekolom.

Bitumenemulsies en vloeibitumen

  • Een bitumenemulsie volgens PTV 856 is een mengsel van druppeltjes (polymeer)bitumen in zeepwater. Dit zeepwater bevat een emulgator, amines, zuren, …
  • Een vloeibitumen volgens PTV 857 is een mengsel waarbij (polymeer)bitumen wordt gemengd met een olie.

Deksels in composiet materialen

Deksels voor rioleringstoepassingen worden standaard voorzien in gietijzer. Deze worden gecertificeerd onder het COPRO-keurmerk, of onder het BENOR-keurmerk in geval van rijwegdeksels.

Een markttendens is het toepassen van deksels in composiet (kunststof).

 

Fysico-chemisch gereinigde granulaten

Fysico-chemisch gereinigde granulaten zijn granulaten bekomen uit het reinigingsproces dat plaats vindt op verontreinigde bodems of gelijkaardige afvalstoffen zoals bijvoorbeeld veegvuil. De eindproducten van dit proces zijn een zand en een grof granulaat. Deze kunnen, mits controle, hergebruikt worden in verschillende toepassingen.

Geleideconstructie van in-situ beton

Een geleideconstructie van in situ beton is een constructie bestaande uit ter plaatse gestorte wegenbeton geïnstalleerd langs de weg of voornamelijk in de middenberm met als doel een dwalend voertuig op een zo veilig mogelijke wijze te geleiden.

Het storten ter plaatse gebeurt door middel van een glijbekistingmachine die het stortklaar beton verdicht en door middel van een gepaste mal omvormt tot een afgewerkt product.

Geleideconstructie van staal

Een geleideconstructie van staal is een constructie bestaande uit verschillende stalen onderdelen geïnstalleerd langs de weg of in de middenberm met als doel een dwalend voertuig op een zo veilig mogelijke wijze te geleiden.

Op de werf worden de verschillende stalen onderdelen met behulp van bouten aan elkaar geassembleerd om tot een stevig, continu geheel te komen.

Geogrids

Geogrids zijn vlakke structuren, bestaande uit een regelmatig netwerk met trekvaste en in de knooppunten onderling verbonden elementen. Ze zijn opgebouwd volgens een loodrechte netwerkstructuur.