Overslaan en naar de inhoud gaan

Product Info

Asfaltmengsels

Asfaltmengsels zijn een samenstelling van stenen, zand, vulstof, een bindmiddel en eventueel additieven (zoals kleurstoffen) en/of asfaltgranulaat.

Geogrids

Geogrids zijn vlakke structuren, bestaande uit een regelmatig netwerk met trekvaste en in de knooppunten onderling verbonden elementen. Ze zijn opgebouwd volgens een loodrechte netwerkstructuur.

Geotextiel

Geotextielen zijn doorlaatbare, geweven of niet-geweven, textielen die in combinatie met grond toegepast worden in water- en wegenbouwkundige constructies. De materialen die gebruikt worden om geotextielen te vervaardigen, zijn meestal polypropeen en polyester, maar ook polyetheen, nylon en glasvezel.

Gerecycleerde granulaten

Gerecycleerde granulaten zijn een samenstelling van zand en steenslag bekomen door het voorafzeven, het breken en het zeven van puin geproduceerd op een vaste locatie of op een bouw- en sloopwerf.

Gietasfalt

Gietasfalt is een bitumineus mengsel bestaande uit zand, vulstof en eventueel stenen en een of meerdere toevoegsels.
Het wordt hoofdzakelijk in bulk geleverd. Reparatiegietasfalt wordt soms ook geleverd onder de vorm van zogenaamde ‘broden’ of ‘tegels’.

Gietijzeren boomroosters

Gietijzeren boomroosters zijn beschermingsinrichtingen die geplaatst worden rond de stam van een boom in verkeers- en voetgangersgebieden.

Gietijzeren wegenisproducten

Het betreft afsluitingsinrichtingen voor mangaten in verkeers- en voetgangersgebieden met een openingsmaat van minimum 700 mm (PTV 800 en PTV 801) en rioleringsonderdelen en toestellen uit gietijzer bestemd voor opvang en afvoer van water (PTV 802).

Gras-/grindkunststofplaten

Gras-/grindkunststofplaten zijn roosters uit gerecycleerd polyethyleen (PE) geproduceerd tijdens een spuitgietproces.
Ze bevatten openingen die worden gevuld met aarde en ingezaaid met gras of opgevuld met grind. Ze worden met elkaar verbonden tijdens de aanleg en bevatten soms uitsteeksels voor verankering in de bodem. Vaak gebruikt men de term ‘grasdallen’.

Gres buizen

Gresbuizen zijn buizen vervaardigd uit gebakken klei en zijn al dan niet voorzien van
afdichtingsmaterialen zoals rubber of polyurethaan, die er voor zorgen dat de verbinding tussen verschillende onderdelen waterdicht is.

Hydraulisch gebonden mengsels

Hydraulisch gebonden mengsels bestaan uit granulaten, zand, water en bindmiddel. Deze mengsels (o.a. zandcement, schraal beton en gestabiliseerde steenslagfundering) worden geproduceerd door een mengcentrale.