Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegenbeton

Roundabout

Wat is het product?

Wegenbetonmengsels bestaan uit steenslag of grind, zand, cement, water en hulpstoffen, die zich door het binden en verharden van het cement omzetten tot een duurzaam materiaal. Betonmengsels bestemd voor toepassingen van wegenbouw onderscheiden zich van beton voor kunstwerken door hun verwerking (plaatsen) en door de belasting (o.a. vorst-dooi, dynamische belasting) waaraan zij onderworpen worden.

Producttoepassingen

 • verharding voor wegen, fietspaden, vliegvelden, parkings, ...
 • lijnvormige elementen: trottoirbanden, watergreppels, afscheidende constructies, …

 

Wat doet COPRO?

 • Steekproefsgewijs bijwonen van de voorstudies voor nieuwe betonmengsels.
 • Nakijken of bijwonen van de kalibratie van de weeguitrusting van de betoncentrale.
 • Toezicht op de gebruikte grondstoffen.
 • Nazicht van het laboratorium van de zelfcontrole van de producent.
 • Nazicht van de geproduceerde betonsamenstellingen.
 • Nazicht van de resultaten die de producent bekomt in het kader van de interne zelfcontrole.
 • Steekproefsgewijze monsternemingen van betonmengsels op de productie-eenheid.

Klik hier om de folder over wegenbeton te raadplegen

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Op de leveringsbon wordt een specifieke code van het betonmengsel vermeld op basis van de eigenschappen.
 • Op het leveringsdocument wordt verwezen naar PTV 850, het BENOR-certificaat en de snelcode van de technische fiche.
 • De technische fiche kan worden geraadpleegd op extranet.copro.eu of www.be-cert.be

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Vooraleer de producent een betonmengsel in productie brengt, onderwerpt de producent dit eerst aan een uitgebreide reeks van testen. COPRO volgt die voorstudies op.
 • De samenstelling van de geproduceerde betonmengsels wordt dagelijks opgevolgd en gecontroleerd.
 • Toezicht op het productieproces en de receptuur. Op die manier blijven de eigenschappen van het beton constant en conform.
 • De technische fiche van het geleverde product is onmiddellijk en publiek online beschikbaar. Bij vragen is er steeds een verantwoordelijke van COPRO beschikbaar om zaken te verduidelijken.

Hoe goed en hoe kwalitatief het beton ook wordt geproduceerd, het blijft essentieel om er op de werf op toe te zien dat ook alle parameters in verband met het plaatsen van het beton (bijvoorbeeld bescherming van het verse beton) worden gerespecteerd om het beoogde resultaat te bereiken.

Wegenbeton centrales TRA 50

Wegenbeton centrales

 

Referentiedocumenten

Voor de BENOR-certificatie wordt gebruik gemaakt van volgende referentiedocumenten:

Technische documenten:

 • PTV 850: Technische voorschriften voor ter plaatse gestorte betonmengsels voor cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen

Certificatie-documenten:

 • TRA 50: Toepassingsreglement voor productcertificatie van wegenbeton onder het BENOR-merk
 • RNR 50-1: Reglementaire Nota voor technische fiches, verantwoordingsnota’s en voorstudies
 • RNR 50-2: Reglementaire Nota voor ijking, kalibratie en controle

 

Sectorale Commissie

In 2022 kwam de Sectorale Commissie Wegenbeton niet samen. De geplande vergadering werd uitgesteld naar begin 2023.

 • Voorzitter: Anne Beeldens (AB Roads)
 • Secretaris: Luc Verbustel (COPRO)
 • Leden: Margo Briessinck (AWV), Pierre Nigro (SPW), Dino Henderickx (GBV), Bert De Schrijver (FEDBETON), Claude Ployaert (FEDBETON), Hans Van De Craen (VLAWEBO), Brecht Baert (VLAWEBO), Sylvie Smets (OCW), Elia Boonen (OCW), Luc Rens (FEBELCEM), Pascale De Kesel (BE-CERT), Frederic De Meyer (SECO), Pieter Keppens (COPRO)

Wegenbeton TRA 50

 • Verbustel Luc +32 474 50 27 40 yhp.ireohfgry@pbceb.rhue.orpoc@letsubrev.cul Certification manager