Overslaan en naar de inhoud gaan

Certificatie sorteerinrichtingen

Gepubliceerd op 14/09/2018
Sorteerinrichtingen volgen TRAS 10

CERTIFICATIE SORTEERINRICHTINGEN VOLGENS TRA S 10 GESTART

Volgens het nieuwe VLAREMA is voor sorteerinrichtingen van bouw- en sloopafval een kwaliteitsborgingssysteem met certificatie verplicht. Het gaat meer bepaald om sorteerinrichtingen waarvan het uitgesorteerde puin na verdere bewerking bij een breker wordt afgezet. Deze bepalingen zijn opgenomen in het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten van OVAM.

Voor deze certificatie heeft COPRO het toepassingsreglement TRA S 10 opgesteld. Dit reglement geeft invulling aan de bepalingen opgenomen in bijlage 3 van het Eenheidsreglement. Het beschrijft de procedures en regels van het certificatiesysteem voor het kwaliteitsborgingssysteem.

Door het naleven van het kwaliteitsborgingssysteem opgenomen in TRA S 10 voldoet de sorteerinrichting aan de verplichtingen van het VLAREMA en kan zijn sorteerzeefpuin als LMRP (laagmilieurisico-profiel) afzetten bij de breker.

Afleveren van sorteerzeefpuin bij brekers wordt sinds 24 augustus strikt opgevolgd. Reeds heel wat sorteerinrichtingen zijn recent dan ook gestart met certificatie volgens TRA S 10.

Hier kan u het aanvraagformulier downloaden en hier het reglement TRA S 10.

Voor inlichtingen kan u zich richten tot Kim De Jonghe, verantwoordelijke bij COPRO voor deze certificatie (e-mail: kim.dejonghe@copro.eu).