Overslaan en naar de inhoud gaan

Verminderde milieuheffing

Gepubliceerd op 20/01/2022
residu gerecycleerde granulaten

Verminderde milieuheffing bij het opschonen van gerecycleerde granulaten

OVAM heeft voor het kalenderjaar 2022 nieuwe regels vastgelegd voor het bekomen van verminderde milieuheffing bij het storten van breekresidu’s die vrijkomen bij het opschonen van gerecycleerde granulaten.

Dit verlaagd tarief voor het storten van breekresidu’s heeft tot doel om meer zuivere gerecycleerde granulaten te bekomen. De eis voor het gehalte vlottende deeltjes voor granulaten bedraagt momenteel 5,0cm³/kg. Het opschonen van de granulaten moet leiden tot een significante daling van het gehalte vlottende deeltjes beneden de grenswaarde van 5,0cm³/kg. 

We vestigen er de bijzondere aandacht op dat deze wetgeving enkel van toepassing is voor producenten die hier gebruik wensen van te maken en dat de verminderde milieuheffing beperkt is tot een maximale hoeveelheid gestort residu van 0,5% van de hoeveelheid gecertificeerde afgeleverde gerecycleerde granulaten per jaar.

Concreet dient er een aanvraag te worden ingediend bij de OVAM. Bij deze aanvraag moet de producent een overeenkomst met de betreffende certificatie-instelling bijvoegen waarin bevestigd wordt dat bij de certificatie-instelling een aanvraag is ingediend om volgens voorliggend reglement te werken. De overeenkomst moet ondertekend zijn door beide partijen. Enkel op deze manier kan de OVAM beslissen vanaf wanneer er breekresidu kan afgevoerd worden tegen verlaagde milieuheffingen.

De aanvraag kan gebeuren door:

 • een vaste locatie;
 • een mobiele installatie voor de productie op werven.

De aanvraag is niet van toepassing voor de sorteeractiviteiten van sorteerinrichtingen. Indien op dezelfde locatie ook een certificatie volgens TRA M 10 gebeurt kan dit wel voor dit gedeelte.

Voorliggend reglement moet opgevolgd worden door de certificatie-instelling die de certificatie uitvoert overeenkomstig het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten. Hiervoor dient de certificatie-instelling 2 bijkomende audits uit te voeren waarbij de door de OVAM specifieke voorwaarden inzake acceptatiebeleid, installatie, afvoer reststoffen en hoeveelheden worden opgevolgd.

De rapporten van de certificatie-instelling worden steeds overgemaakt aan de OVAM. Wanneer uit de informatie van de certificatie-instelling blijkt dat de producent niet aan de voorwaarden van dit reglement voldoet, behoudt de OVAM zich het recht om bijkomende maatregelen te treffen

Documenten

 • werkwijze en reglement voor het toepassen van de verlaagde milieuheffing voor het storten van breekresidu’s die vrijkomen bij het opschonen van granulaten (tekst die ons door de OVAM op heden ter beschikking werd gesteld);
 • de tekst van het programmadecreet zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29/12/2021;
 • de overeenkomst die u desgevallend ingevuld en ondertekend naar COPRO dient te sturen inclusief de tarieflijst.
  • De overeenkomst dient u ingevuld en ondertekend naar COPRO te mailen aan michael.vanschelvergem@copro.eu.
  • De door COPRO ondertekende overeenkomst dient u vervolgens te mailen naar milieuheffingen@ovam.be.
  • Dit dient te gebeuren in de loop van het eerste kwartaal van 2022.

Voor meer info kan u steeds met vragen bij COPRO terecht. Meer in detail kan u zich wenden tot Michaël Van Schelvergem (+32 4 96 26 05 97) en Johny De Nutte (+32 4 76 47 31 23).