Overslaan en naar de inhoud gaan

Product Info

Gietasfalt

Gietasfalt is een bitumineus mengsel bestaande uit zand, vulstof en eventueel stenen en een of meerdere toevoegsels. Het wordt hoofdzakelijk in bulk geleverd. Reparatiegietasfalt wordt soms ook geleverd onder de vorm van zogenaamde ‘broden’ of ‘tegels’.

Gietijzeren boomroosters

Gietijzeren boomroosters zijn beschermingsinrichtingen die geplaatst worden rond de stam van een boom in verkeers- en voetgangersgebieden.

Gietijzeren wegenisproducten

Het betreft afsluitingsinrichtingen voor mangaten in verkeers- en voetgangersgebieden met een openingsmaat van minimum 700 mm (PTV 800 en PTV 801) en rioleringsonderdelen en toestellen uit gietijzer bestemd voor opvang en afvoer van water (PTV 802).

Gras-/grindkunststofplaten

Gras-/grindkunststofplaten zijn roosters uit gerecycleerd polyethyleen (PE) geproduceerd tijdens een spuitgietproces. Ze bevatten openingen die worden gevuld met aarde en ingezaaid met gras of opgevuld met grind. Ze worden met elkaar verbonden tijdens de aanleg en bevatten soms uitsteeksels voor verankering in de bodem. Vaak gebruikt men de term ‘grasdallen’.

Gres buizen

Gresbuizen zijn buizen vervaardigd uit gebakken klei en zijn al dan niet voorzien van afdichtingsmaterialen zoals rubber of polyurethaan, die er voor zorgen dat de verbinding tussen verschillende onderdelen waterdicht is.

Hydraulisch gebonden mengsels

Hydraulisch gebonden mengsels bestaan uit granulaten, zand, water en bindmiddel. Deze mengsels (o.a. zandcement, schraal beton en gestabiliseerde steenslagfundering) worden geproduceerd door een mengcentrale.

Koudasfalt

Koudasfalt is een mengsel van stenen, zand, vulstof en eventueel toevoegsels met een emulsie, vloeibitumen of synthetisch bindmiddel. Door dit bindmiddel kan het asfalt koud worden verwerkt. Het is verkrijgbaar in zakken of emmers, maar ook in bulk.

Natuurlijke granulaten

De algemene term ‘natuurlijke granulaten’ duidt op de granulaire materialen die worden verkregen door natuurstenen of natuurlijke alluviale afzettingen (al dan niet aan zee) te breken (voornamelijk massieve stenen) en/of zeven.

Op basis van het gewenste gebruik onderscheiden we drie grote categorieën van natuurlijke granulaten, die elk hun eigen toepassingsgebied hebben, namelijk kiezels, zand en grind.

Schanskorven

Schanskorven zijn korven, gemaakt van netten met zeshoekige mazen uit staaldraad met een zinkaluminiumbekleding en eventueel kunststofbekleding, gevormd door een mantel (voorkant, achterkant, grondvlak en deksel), zijkanten en eventueel tussenschotten.